Ubezpieczenie dzieci

DZIECI W ROKU SZKOLNYM 2022/2023
UBEZPIECZONE SĄ W:

„COMPENSA TU S.A. Vienna Incurance Group

OD DNIA 01.09.2022 DO 31.08.2023

CENTRUM OBSŁUGI KILENTA:
48 22 501 61 00

Numer polisy niezbędny do zgłoszenia szkody z tytułu nieszczęśliwego wypadku znajduje się na tablicy informacyjnej w przedszkolu oraz u Dyrektora placówki.