Kadra Pedagogiczna

Kadra pedagogiczna przedszkola to zespół wykwalifikowanych i twórczych nauczycieli, cały czas doskonalących swój warsztat pracy. Pracują zespołowo osiągając sukcesy. W codziennej pracy stosują nowatorskie, aktywne metody pracy z dzieckiem.

Należą do nich m.in.
1. Twórcze metody aktywności ruchowej K. Orffa, R. Labana, A. i M. Kinessów
2. Metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz
3. Metoda wg E. Gruszczyk-Kolczyńskiej
4. Odmienna metoda nauki czytania I. Majchrzak
5. Metoda aktywnego słuchania muzyki wg Batti Strauss
6. Metoda Ruchu Rozwijającego wg W. Sherborne
7. Techniki twórczego myślenia
8. Pedagogika zabawy „KLANZA”
9. Kinezjologia edukacyjna P. Denissona